Palvelut

Katodinen suojaus

Toimitamme erilaisia katodisen suojauksen järjestelmiä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Niitä käytetään mm maakaasu-, öljy- sekä vesiputkistoissa. Tavanomaisia käyttökohteita ovat satamat ja laiturit, laivat sekä erilaiset teollisuuden sekä kunnallistekniikan kohteet.

Katodisen suojauksen järjestelmään sisältyy sähköä syöttävä virtalähde, vertailuelektrodeja sekä anodeja. Virtalähde seuraa vertailuelektrodilta suojauksen tasoa ja säätää automaattisesti järjestelmän optimitasolle syöttämällä anodeihin sähköä. Korroosio hidastuu huomattavasti alentaen ylläpitokustannuksia.

Toimitamme myös uhrautuvia sinkki-, alumiini- ja magnesiumanodeja erilaisiin käyttökohteisiin. Suunnittelemme asiakkaille kokonaiskattavat ratkaisut anodityypistä ja -määrästä aina käyttöönottoon asti.

Tappijuotoslaitteet

Jos esimerkiksi ratakiskoa tai putkea suojataan, pitää metalliosien olla galvaanisesti yhdistettynä. Bright bond tappijuotoslaitteilla se voidaan tehdä helposti ja aikaa säästäen. Menetelmällä yhdistetään metallirakenteita toisiinsa tappijuotospistoolilla, joka ei aiheuta korkeita lämpörasituksia, on helposti kannettava ja akkukäyttöinen. Huollamme ja toimitamme tarvittavat laitteistot ja varaosat

C.I.P.S Pinnoitetarkastusmittaukset

Close Interval Potential Survey mittausmenetelmällä mittaamme maanalaisen rakenteen ( putkisto tai säiliö ) pinnoitteen kuntoa. Mittaustulosten perusteella voidaan määritellä mahdolliset pinnoitevauriopaikat.

Järjestelmässä katkotaan tutkittavan rakenteen katodisen suojauksen suojavirtaa sekä samanaikaisesti mitataan n. ON ja OFF potentiaalia. Tahdistuksen sekä matkan mittauksen apuna käytämme GPS signaalia.

Mittaustulokset tallennetaan kannettavaan tallennusyksikköön. Mikäli esim. mitattavassa säiliössä ei ole vielä katodisen suojauksen järjestelmää rakennamme mittauksen ajaksi tilapäisen suojausjärjestelmän. Nykyinen mittauslaitteisto on omaa suunnittelua sekä valmistusta, jolla olemme mitanneet maanalaisia putkistoja jo lähes 1000 km.

Uudelleenalkalointi

Karbonatisoituneen betonirakenteen sähkökemiallista käsittelyä kutsutaan uudelleenalkaloinniksi. Käsittelyllä saadaan betonirakenteen raudoituksen korroosio pysäytettyä sekä sitä kautta rakenteen elinikää pidennettyä.

Uudelleenalkalointia käytetään siltojen sekä muiden laajojen yhtenäisten betonirakenteiden korroosion estämiseen. Sähkökemiallinen käsittely kestää normaalisti n. 1 – 2 viikkoa, jonka jälkeen betonirakenne voidaan pinnoittaa sopivalla tavalla.

Katodisen suojauksen virtalähteet

Valmistamme erilaisia katodisen suojauksen virtalähteitä. Uusinta tuotekehitystä on 3045 PLC virtalähde, joka voidaan varustaa web palvelimella. Tällöin katodisen suojauksen järjestelmää voidaan valvoa sekä säätää mistä tahansa verkkoyhteyden avulla.

Virtalähteitä on valikoimissamme on yhdestä säätöpiiristä aina useampaan kymmeneen säätöpiiriin. Virtalähteen säätöarvot sekä toiminnot suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.